Het Urencriterium

Als ondernemer heb je een aantal fiscale voordelen. Om gebruik te mogen maken van deze voordelen moet moet je minimaal 1225 uur per kalender jaar aan je onderneming werken. Met 49 werkweken per jaar komt dit neer op 25 werkuren per week. Ook als je later in het jaar start met je bedrijf moet je aan die uren voldoen.

 

Fiscale voordelen waarvoor het urencriterium geldt;

In 2020 krijgen ondernemers die aan het urencriterium voldoen, de volgende fiscale voordelen

 • de zelfstandigenaftrek (en startersaftrek voor de eerste 3 jaar).
 • de fiscale oudedagsreserve (FOR).
 • de meewerkaftrek.
 • aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (indien minimaal 500 uren besteed aan erkend speur- en ontwikkelingswerk).

Fiscale voordelen die voor alle ondernemers gelden;

Er zijn ook fiscale voordelen waar ook ondernemers die niet aan het urencriterium voldoen, recht op hebben.

 • de mkb-winstvrijstelling.
 • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.
 • de willekeurige afschrijving.
 • de milieu-investeringsaftrek.
 • de energie-investeringsaftrek.
 • de stakingsaftrek.

Waarom het urencriterium?

Gebruik de fiscale voordelen dan ook waarvoor ze bedoelt zijn. Bouw een buffer op! Probeer een buffer op te bouwen waarmee je minimaal 6 maanden vooruit kunt. Check wat je minimaal nodig heb per maand dus je vaste lasten + eten en drinken en dat maal 6. Zo kun je altijd een periode overbruggen mochten de zaken wat slechter gaan of wanneer je je werkzaamheden niet kunt uitvoeren door bijzondere omstandigheden.

 

Gewerkte uren bijhouden.

Hoewel de Belastingdienst een harde eis hanteert voor de 1.225 uur, heeft de Belastingdienst geen enkele eis over de bewijslast. Behalve dat het aan jou is om aannemelijk te maken dat je daadwerkelijk aan het urencriterium voldoet. Wat aannemelijk is, staat verder niet beschreven.

Een overzicht bijhouden van de gewerkte uren kan op verschillende manier zoals in Excel of een online tool zoals Toggl. Alleen je moet het wel nog steeds kunnen onderbouwen. Anders zou het hele jaar vol plannen met 25 uur per week al voldoende zijn, zonder ook maar 1 uur aan je bedrijf gewerkt te hebben. Je moet de uren dus ook kunnen verantwoorden met een aannemelijk verhaal. Maar dat zal voor de meeste ondernemers geen probleem zijn.

Welke uren tellen mee voor het urencriterium?

Alle uren die je besteedt aan je onderneming tellen mee voor het urencriterium. Dit zijn dus niet alleen de uren die je in rekening brengt aan je klanten.

 • Woon-werk verkeer en reistijd
 • Studie-uren
 • Netwerken
 • Administratie
 • Social Media
 • Brainstormer over je bedrijf
 • Factureerbare uren
 • Acquisitie
 • Markering

Bijzonderheden:

Onderbrak je je werk als ondernemer door zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over in totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren. Je pakt dan een gemiddelde aantal uren van de weken daarvoor.

Zit je naast je bedrijf ook nog in loondienst?  Je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Zit je voor 30 uur in loondienst dan dien je dus meer dan 30 uur per week te besteden aan je bedrijf. Maar was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoef je (nog) niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Ik hoop dat er nu wat meer duidelijkheid is omtrent het urencriterium. Mocht je nog vragen hebben? Neem contact met mij op.